Waarom Kelders Wijnimport

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en aanbiedingen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Op verzoek doen wij u deze graag toekomen.